Argument

Türkçesi argümandır. Bir fonksiyon veya metod çağrılırken (call edilirken) parametrelerine paslanan değerlerin her birine denir. Paslanan değer literal değil de değişkense bile argümandır.