PHP’de Tip Çarpıtma (Type Casting)

PHP’de type casting C dilindeki gibidir.

$falan = 1;
$filan = (bool) $falan;
// $filan --> true

Notasyon esnektir. Mesela şunlar eşdeğerdir:

(int) $falan;
(int)$falan;
( int ) $falan;

Array tipine dönüşüm için (array)
Binary tipine dönüşüm için (binary) ya da b"..."
Boolean tipine dönüşüm için (bool) ya da (boolean)
Float tipine dönüşüm için (float) ya da (double)
Integer tipine dönüşüm için (int) ya da (integer)
Object tipine dönüşüm için (object)
Resource tipine dönüşüm manasızdır
String tipine dönüşüm için (string)

Nesne olmayan bir değer (object) ile nesneye çarpıtılırsa stdClass sınıfının bir örneği oluşturulup doldurulur.

NULL değeri (array) ile bir diziye çarpıtılırsa, [] dizisi yani boş dizi oluşturulur.

Şu 3 tablo’dan çarpıtmalar hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz:

Sıkı Karşılaştırma

Strict Comparison
Strict Comparison

Gevşek Karşılaştırma

Loose Comparison
Loose Comparison

Bazı Fonksiyon ve İfadelerde

Comparison in Functions
Comparison in Functions