Sınıflar Nasıl İsimlendirilmeli?

Sınıflara nasıl isim verilmeli

Sınıfların isim formatı nasıl olmalı?

 1. Sınıf isimlendirmede “pascal case” kullanılmalı. (Bkz. http://www.abdullahpazarbasi.com/yazilim/isimlendirme-gelenekleri-naming-conventions)
 2. Business model sınıf isimlerinin sonuna …Model eklenmemeli.
 3. Soyut sınıfların isimlerinin başına Abstract… eklenmeli.
 4. Arayüz’lerin isimlerinin sonuna …Interface eklenmeli.
 5. Helper sınıflarının isimlerinin sonuna …Helper eklenmeli.
 6. Utility sınıflarının isimlerinin sonuna …Utility, …Util veya …Utils eklenmemeli.
 7. Trait’lerin isimlerinin sonuna …Trait eklenmeli.
 8. Veri aktarma nesnelerinin (data transfer objects) isimlerinin sonuna …DTO veya …Dto eklenmemeli. Bunun yerine sınıfın kimliğini veya sorumluluğunu açıklayıcı ekler kullanılmalı. Mesela:
  …Command
  …Configuration
  …Context
  …Credentials
  …Details
  …Element
  …Event
  …Header
  …Instruction
  …Item
  …Message
  …Metadata
  …Operation
  …Parameter
  …ParameterBag
  …Payload
  …Representation
  …Request
  …Response
  …Result
  …Row
  …Settings
  …Specification
  …Status
  …Summary
  …View
 9. Entity’ler de birer modeldir. Entity sınıf isimlerinin sonuna …Entity eklenmemeli.
 10. Bundle sınıf isimlerinin sonuna …Bundle eklenmeli.
 11. Package sınıf isimlerinin sonuna …Package eklenmeli.
 12. Extension sınıf isimlerinin sonuna …Extension eklenmeli.
 13. Controller sınıf isimlerinin sonuna …Controller eklenmeli.
 14. Exception sınıf isimlerinin sonuna …Exception eklenmeli.
 15. Type sınıf isimlerinin sonuna …Type eklenmeli.
 16. Service sınıf isimlerinin sonuna …Service eklenmeli.
 17. Repository sınıf isimlerinin sonuna …Repository eklenmeli.
 18. Test sınıf isimlerinin sonuna …Test eklenmeli.
 19. Bir sınıf traversable ise ve aynı sınıftan nesnelerin listesini barındırıyorsa sınıfın isminin sonuna …Collection eklenmeli.